• 210 5221024Τηλ. Κέντρο
 • εσωτ.: 11-16Λογιστήριο
 • εσωτ.: 10Δημοσιεύσεις
 • εσωτ.: 13Δημοσιογράφοι
 • εσωτ.: 11Μικρές αγγελίες

οικονομία

Read

ELEVATE GREECE

Η πύλη εισόδου για τις ελληνικές startups
 • 15 Οκτ 2020
 • οικονομία
Μέγεθος Γραμματοσειράς

Σε σημείο αναφοράς για τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) επιδιώκει να εξελιχθεί το Elevate Greece, το οποίο δημιούργησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και χαρακτηρίζεται ως η «πύλη εισόδου» για το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας.

 

Η λειτουργία του Elevate Greece ξεκίνησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι παρών στην επίσημη παρουσίαση σε μία ένδειξη ότι η προώθηση της καινοτομίας στη χώρα αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

«Αρχίζει και δημιουργείται κάτι καινούργιο στη χώρα μας και είναι χρέος μας αυτό το οικοσύστημα να το στηρίξουμε με κάθε τρόπο» τόνισε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας πως «δουλειά της κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει το περιβάλλον. Να χτίσει το οικοσύστημα».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι με τη δημιουργία του Elevate Greece, η επίσημη ονομασία του οποίου Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, υλοποιείται μία προεκλογική δέσμευση και επεσήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει τόπος προσέλκυσης ταλέντου, ιδίως τώρα που αποδείχθηκε ότι είναι δυνατόν να εργαστεί κανείς από παντού.

Ένας από τους βασικούς στόχους του Elevate Greece είναι και η καταγραφή των ελληνικών καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων. «Μέχρι σήμερα η Ελληνική Πολιτεία δεν γνώριζε πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται, πόσους εργαζόμενους απασχολούν και τι κύκλο εργασιών έχουν.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις που πληρούν 2 βασικά χαρακτηριστικά: α) της καινοτομίας και β) της δυνατότητας κλιμάκωσης του εγχειρήματος και θα κρίνονται από αξιολογητές εγνωσμένου κύρους στους τομείς της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Οι ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω του συνδέσμου elevategreece.gov.gr και η προθεσμία, ειδικά για το 2020, «τρέχει» μέχρι το τέλος του έτους. Από το 2021, οι αιτήσεις προβλέπεται να υποβάλλονται σε τρεις κύκλους: 01/01 με 30/03, 01/05 με 30/07 και 01/09 με 30/11.

Για να υποβάλλει μια νεοφυής επιχείρηση αίτηση στο Elevate Greece, προκειμένου να εγγραφεί στο μητρώο πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 • Διαθέτει νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ (εξαιρούνται μονοπρόσωπες ΙΚΕ και ΕΠΕ), με έδρα στην ελληνική επικράτεια, ή διατηρεί θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα εφόσον η έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή (συνεπώς διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ).
 • Δεν ξεπερνά τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας από τη σύστασή της πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο μητρώο.
 • Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση όπως καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.

Σημειωτέον πως θα υπάρχει μία επιτροπή από 20 αξιολογητές που θα ελέγχει τις αιτήσεις (σ.σ. για κάθε αίτηση θα υπάρχουν δύο αξιολογητές) και θα εγκρίνει ή όχι την εγγραφή των επιχειρήσεων στο μητρώο.

Επίσης, θα υπάρχει διαδικασία fast track εγγραφής για:

 • Επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν στην εταιρική τους σύνθεση εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capitals) από Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί θεσμικοί επενδυτές, τραπεζικοί Οργανισμοί.
 • Tεχνοβλαστοί (Spin-Off) ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.
 • Επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση σε προγράμματα του HORIZON 2020
 • Επιχειρήσεις που κατέχουν κατοχυρωμένο και ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο European Patent Office και στο US Patent Office.

Οι εταιρείες που θα εντάσσονται στο μητρώο μπορούν να συμμετέχουν στα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας και να έχουν πρόσβαση σε οφέλη και χορηγίες από τους επίσημους υποστηρικτές του Elevate Greece, οι οποίοι καλούνται να ενισχύσουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους.

Πατήστε για να διαβάσετε τους Όρους χρήσης - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων