• 210 52 21 024Τηλ. Κέντρο
  • 210 26 37 691Υποκατάστημα

οικονομία

Read

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έλλειμμα 22,8 δισ. στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού το 2020
  • 26 Ιαν 2021
  • οικονομία
Μέγεθος Γραμματοσειράς

Έλλειμμα ύψους 22,8 δισ. ευρώ παρουσιάζεται στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020, έναντι στόχου για έλλειμμα 24,3 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και ελλείμματος 168 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 18,2 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 19,6 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 47,4 δισ ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 909 εκατ. ευρώ ή 2%  έναντι της εκτίμησης για το έτος 2020 που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τον μήνα Δεκέμβριο εισπράχθηκε ποσό 644 εκατ. ευρώ που αφορά έσοδα από ANFA’s, που δεν είχαν προβλεφθεί για το 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 53 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,2 δισ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 43,2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 418 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Ωστόσο σε καθαρή βάση, δηλαδή περιλαμβανομένων των επιστροφών φόρων, η ανωτέρω αύξηση περιορίζεται στο ποσό των 106 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α)  ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 2,3%,

β)  ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 610 εκατ. ευρώ ή 4,9%,

γ)  ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

δ)  Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 1,2% εκ των οποίων : Φόρος ασφαλίστρων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 3%,

ε)  Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 367 εκατ. ευρώ ή 3,8%,

στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 286 εκατ. ευρώ ή 13,8%,

ζ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

η)  Μεταβιβάσεις κατά 793 εκατ. ευρώ ή 13,8%,

θ)  Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 68 εκατ. ευρώ ή 2,5% εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 131 εκατ. ευρώ ή 11%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις εξής βασικές κατηγορίες:

α)  ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 121 εκατ. ευρώ ή 7,8%,

β)  ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 56 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

γ)  Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

δ)  Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 69 εκατ. ευρώ ή 2,8.% εκ των οποίων   ΕΝΦΙΑ κατά 47 εκατ. ευρώ ή 1,9%,

ε)  Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 41 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

στ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 615 εκατ. ευρώ ή 26,1%  εκ των οποίων :  Φόροι Οχημάτων κατά 473 εκατ. ευρώ ή 44,9%,

ζ)  Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 40 εκατ. ευρώ ή 7,3%,

η) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 69,5%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 312 εκατ. ευρώ από τον στόχο (5,4 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 5,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 76 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Πατήστε για να διαβάσετε τους Όρους χρήσης - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων