• 210 52 21 024Τηλ. Κέντρο
  • 210 26 37 691Υποκατάστημα

άρθρα

Read

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

Η οικονομία τα επόμενα έτη μετά την πανδημία
  • 23 Οκτ 2020
  • άρθρα
Μέγεθος Γραμματοσειράς

Η υγειονομική κρίση, ενίσχυσε τις αναμενόμενες μεταβολές σε επιμέρους τομείς της οικονομίας, ενώ σε ορισμένους άλλους διαμόρφωσε πρωτογενώς νέα δεδομένα.

Μια νέα κανονικότητα προβάλλεται, με έμφαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εργασία και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η βιομηχανία αντιμετώπισε το φαινόμενο της μείωσης ή εκμηδένισης παραγωγής, με αποτέλεσμα φαινόμενα απουσίας προϊόντων από τις αγορές. Πρέπει να αλλάξουμε οπτική στην βιομηχανία. Η χώρα μας πέρασε από δεκαετίες αποβιομηχάνισης. Η κρίση βοήθησε να κατανοήσουμε, ότι δε μπορεί μόνο ο κλάδος των υπηρεσιών να στηρίξει μια οποιαδήποτε οικονομία. Η βιομηχανία είναι απαραίτητη και η εθνική προσπάθεια πρέπει να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Στόχος δε μπορεί να είναι να φτάσουμε τους υπόλοιπους, αφού μέχρι να τους φτάσουμε, εκείνοι θα έχουν κάνει ένα νοητό άλμα και θα είμαστε και πάλι ουραγοί. Ιδανικό είναι ένα νοητό άλμα, προς την εποχή του μέλλοντος. Πολιτικές ενσωμάτωσης εξειδικευμένου προσωπικού στη διαδικασία παραγωγής και παραγωγή νέων καινοτομιών. Αλλαγές γραμμών παραγωγής και έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και τα digital twins που είναι το επόμενο στάδιο της βιομηχανίας.

Εφοδιαστική αλυσίδα, - μεγάλα τα κενά. Στη χώρα μας ως ποσοστό είμαστε πολύ πίσω έχοντας μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Ο κλάδος παγκόσμια εμφάνισε αδυναμίες. Σε μια παγκόσμια οικονομία όπου άνω του 60% των εξαγόμενων προϊόντων παράγονται στην Κίνα, οι αποθήκες και τα κέντρα διανομής, δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στους αιφνίδιους ρυθμούς μεταβολής εισροών - εκροών.

Απαιτείται επένδυση στη διαχείριση κρίσεων, στην αναζήτησή εναλλακτικών προμηθευτών για τις παγκόσμιες αλυσίδες, στον ανασχεδιασμό της μεταφοράς και στην διαχείριση των ηλεκτρονικών αγορών που είναι το μέλλον.

Παγκοσμίως και ακόμη περισσότερο στη χώρα μας είναι απαραίτητα τα μέτρα προς διευκόλυνση των επενδύσεων στον κλάδο αποθηκών και μεταφορικών εταιρειών.

Το λιανεμπόριο έχει αλλάξει εδώ και πολλά έτη με μεταβολή προς τις μεγάλες μονάδες. Η τάση είναι προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα και η έμφαση πρέπει να δοθεί στο ψηφιακό μάρκετινγκ, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα συστήματα ERP και CRM.

Οι αγορές on line έχουν πολλαπλασιάσει τον αντίκτυπο τους. Πρέπει να προσαρμοστούμε.

Ο κόσμος αλλάζει, φροντίστε να ανέβετε στο τρένο.

Μαζί στο μέλλον - BSS

Γράφει ο Ευστάθιος Λιακόπουλος

 

Πατήστε για να διαβάσετε τους Όρους χρήσης - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων