• 210 52 21 024Τηλ. Κέντρο
  • 210 26 37 691Υποκατάστημα

πολιτική

Read

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες κατά της Novartis
  • 08 Ιαν 2021
  • πολιτική
Μέγεθος Γραμματοσειράς

Τις νομικές διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά που έχει υποστεί το Δημόσιο από τις πρακτικές της Novartis δρομολογεί η κυβέρνηση.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά από το υπουργείο Οικονομικών «η Κυβέρνηση, ενεργώντας θεσμικά και με πλήρη διαφάνεια, με γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και των λοιπών θιγομένων δημοσίων νομικών προσώπων, από ενέργειες της εταιρείας “NOVARTIS Hellas Α.Ε.Β.Ε.”, ζήτησε, διά των συναρμοδίων υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης, από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως κατ’ εξοχήν, βάσει του Συντάγματος, νομικού συμπαραστάτη του Δημοσίου, την υπόδειξη των ενδεικνυόμενων δικαστικών και εξωδίκων ενεργειών για την αποκατάσταση της όποιας ζημίας και ηθικής βλάβης έχουν υποστεί οι ως άνω φορείς από μη νόμιμες ενέργειες της ανωτέρω εταιρείας».

Στο πλαίσιο αυτό το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα σε Πλήρη Ολομέλεια, προτείνοντας, με σχετικό Πρακτικό, την εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του Δημοσίου πραγματοποίηση συγκεκριμένων δικαστικών και εξωδίκων ενεργειών.

Το υπουργείο Οικονομικών και τα λοιπά συναρμόδια Υπουργεία, σε στενή συνεργασία, αναμένεται να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια, με σκοπό την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των θιγομένων φορέων.

Πατήστε για να διαβάσετε τους Όρους χρήσης - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων