• 210 5221024Τηλ. Κέντρο
  • εσωτ.: 11-16Λογιστήριο
  • εσωτ.: 10Δημοσιεύσεις
  • εσωτ.: 13Δημοσιογράφοι
  • εσωτ.: 11Μικρές αγγελίες

κοινωνία

Read

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΤΗΣ

Του Γιώργου Κώττη Γραμματέας Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας ΝΔ
  • 24 Σεπ 2020
  • κοινωνία
Μέγεθος Γραμματοσειράς

«Χτίζουμε την Ελλάδα της Αυτοπεποίθησης» πυλώνα για ένα Ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης

Με την τόνωση της οικονομίας, τη στήριξη των πολιτών, το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, την ενίσχυση της εθνικής άμυνας, την προστασία της δημόσιας υγείας, την διασφάλιση των εθνικών θεμάτων «Χτίζουμε την Ελλάδα της Αυτοπεποίθησης»

<p">Ανταποκρινόμενη με ετοιμότητα στις ιδιαίτερες συνθήκες του νέου οικονομικού, κοινωνικού και διεθνούς περιβάλλοντος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέτει σε εφαρμογή ολοκληρωμένο σχέδιο μεθοδικών και στοχευμένων παρεμβάσεων, δρώντας αποφασιστικά προς την κατεύθυνση στόχο του περιορισμού των επιπτώσεων όσο και της αναστροφής τους.

Τα 12 βήματα για την ενίσχυση της Οικονομίας, τα 6 για τη θωράκιση της Άμυνας, οι 12 Μεταρρυθμίσεις κρίνεται ότι θα στηρίξουν την κοινωνική συνοχή, θα δώσουν ώθηση για ανάκαμψη.

Παρά την πρωτόγνωρη έντονη πίεση σύνθετων προκλήσεων στα οικονομικοκοινωνικά και εθνικά θέματα, η οικονομία φαίνεται να αντέχει και η μέχρι σήμερα κυβερνητική διαχείριση φαίνεται να αποδίδει, με την πολύτιμη προσαρμοστικότητα των πολιτών να συμβάλλει αξιόλογα.

<p">Οι όλως έκτακτες συνθήκες δεν θα επέτρεπαν πολυμακροπρόθεσμους σχεδιασμούς.

Παρά ταύτα η ανάγκη ενός Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης ανατρέχει πίσω στο ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Οι εδώ και δέκα έτη δοκιμασίες κατέδειξαν παθογένειες, ελλείμματα, λάθη, παθήματα που πρέπει να γίνουν μαθήματα. Ήτοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε.

Η ελληνική οικονομία χρειάζεται δόκιμο επαναπροσανατολισμό μέσα και από ενδογενή παραγωγική ανασυγκρότησή της, ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό παραγωγικό μοντέλο υπό τις υφιστάμενες όσο και εξελισσόμενες εσωεξωτερικές συνθήκες. Το εθνικό, όσο και κύρια το αναμενόμενο ευρωπαϊκό χρήμα, καλούνται να υπηρετήσουν το στόχο αυτό.

Στα πλαίσια αυτής της εθνικής προσπάθειας η βιώσιμη επιχειρηματικότητα και σαν παρακλάδι της βιώσιμης ανάπτυξης καλείται να συνεισφέρει πολύτιμα με ανθρώπινο-κοινωνικό-περιβαλλοντικό πρόσημο.

Πατήστε για να διαβάσετε τους Όρους χρήσης - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων