• 210 52 21 024Τηλ. Κέντρο
  • 210 26 37 691Υποκατάστημα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Read

Εισαγωγικό κείμενο

Μνημόνιο συνεργασίας  Περιφέρειας- ΕΑΓΜΕ
  • 18 Οκτ 2021
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς

Στην στενή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, επενδύει η Περιφέρεια Αττικής για την καλύτερη θωράκιση των πόλεων από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γ. Πατούλης υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την  Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, για την αντιμετώπιση των γεωλογικών κινδύνων και των πλημμυρικών φαινομένων με στόχο την πρόληψη.

Με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας ο Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε:  «Η στενή συνεργασία με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη θωράκιση και προετοιμασία των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Είναι επιβεβλημένη η ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και υλοποίησης δράσεων μείωσης του κινδύνου των καταστροφών, αλλά και σχεδιασμού κανόνων ενημέρωσης των πολιτών. Οφείλουμε κεντρική Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα  να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο δράσης και στοχοθεσίας ως προς τη λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας και της χρηματοδότησης έργων που θα ενισχύσουν τη θωράκιση και τη προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών».

 Τα πεδία συνεργασίας Περιφέρειας Αττικής - ΕΑΓΜΕ  

 Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας τα Ενδεικτικά Πεδία Συνεργασίας ΕΑΓΜΕ – Περιφέρειας Αττικής είναι τα παρακάτω:

Έλεγχος δομικών υλικών όσον αφορά στην τήρηση των προδιαγραφών που προβλέπονται για τις κατασκευές και ειδικότερα των δημόσιων έργων.

Εκτέλεση φυσικών και χημικών δοκιμών και μετρήσεων υδατικών δειγμάτων, για τον προσδιορισμό των κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων και των άλλων ειδικών παραμέτρων των πόσιμων, υπόγειων και επιφανειακών νερών, καθώς και τη μικροβιολογική ανάλυση του πόσιμου νερού (νερά δικτύων ύδρευσης).

Εκτέλεση δοκιμών ελέγχων τοξικότητας στερεών αποβλήτων και λασπών.

Υποστήριξη σε θέματα γεωλογικών κινδύνων, όπως κάθε είδους εδαφικών κινήσεων και παραμορφώσεων (βραχοπτώσεις, κατολισθήσεις, καθιζήσεις και εδαφικές υποχωρήσεις, δευτερογενή φαινόμενα λόγω σεισμών).

Υποστήριξη σε θέματα πλημμυρικής επικινδυνότητας και δευτερογενών πιθανών καταστροφικών φαινομένων από γεωλογικά αίτια.

Υποστήριξη σε θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο έδαφος και τα ύδατα, προστασίας περιβάλλοντος, διάθεσης αποβλήτων και διασποράς ρύπων.

Γενικότερη συνεργασία σε επιστημονικά πεδία αρμοδιότητας της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Πατήστε για να διαβάσετε τους Όρους χρήσης - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων