ESPA 2014-2020
phone_forwarded
  • 210 52 21 024Τηλ. Κέντρο
  • 210 26 37 691Υποκατάστημα

οικονομία

Read

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ

Καθοριστικής σημασίας για οικογενειακές επιχειρήσεις η υιοθέτηση αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • 01 Ιουν 2023
  • οικονομία

Για το ζήτημα της σύγχρονης διακυβέρνησης των οικογενειακών επιχειρήσεων και της διαδοχής τους, μίλησε η Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου.

Που συζητήθηκε στην εκδήλωση με θέμα «Οικογενειακές επιχειρήσεις και σύγχρονη διακυβέρνηση: Εμπιστοσύνη - Μετασχηματισμός - Διαδοχή», που διοργάνωσε, πρόσφατα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών από κοινού με την Ελληνική Λέσχη μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων (NED Club) και τη συμμετοχή της PwC .

Εφραίμογλου για την έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης

Στην εκδήλωση, με την ευκαιρία της πρώτης παρουσίασης της 11ης Παγκόσμιας Έρευνας Οικογενειακών Επιχειρήσεων της PwC με θέμα: «Οικογενειακές επιχειρήσεις: Νέες τάσεις στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη», που περιλαμβάνει και ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις, συζητήθηκαν οι νέες τάσεις στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των οικογενειακών επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων μερών τους, καθώς και το θέμα της διαδοχής, που όπως προκύπτει από την έρευνα, αποτελεί προτεραιότητα για τον Έλληνα επιχειρηματία.

Η πρόεδρος του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου ανέφερε: «Στο ΕΒΕΑ πιστεύουμε ότι η σύγχρονη, ανταγωνιστική, εξωστρεφής επιχειρηματικότητα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Κι αυτή η προσπάθεια - πέρα από μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις σε επίπεδο πολιτικής - προϋποθέτει την υιοθέτηση ενός πλαισίου ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης έχει πλέον περάσει από το επίπεδο της οικειοθελούς συμμόρφωσης σε κανονιστικές υποχρεώσεις. Είναι συνώνυμο της σοβαρής επιχειρηματικής προσπάθειας, της επιτυχίας. Σήμερα 8 στις 10 επιχειρήσεις στη χώρα μας είναι οικογενειακές. Είναι αυτές οι επιχειρήσεις που συνεισφέρουν τα δύο τρίτα του ΑΕΠ της χώρας, αλλά και των θέσεων εργασίας. Η υιοθέτηση των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης από τις μικρομεσαίες και ιδιαίτερα τις οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι καθοριστικής σημασίας παράγοντας για την πορεία των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά και της ελληνικής οικονομίας».

Η κυρία Εφραίμογλου συνέχισε τονίζοντας τον ενεργό ρόλο του ΕΒΕΑ στην υποστήριξη της οικογενειακής επιχείρησης, με την εκπόνηση μελετών από τη σχετική ομάδα εργασίας του ΕΒΕΑ με τους Α. Μπεκυρά και Χρ. Μίχαλο, καθώς και ως συντονιστή εταίρου σε ειδικό διασυνοριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων επιχειρηματιών, σε θέματα διαδοχής στην ηγεσία οικογενειακών επιχειρήσεων. Παράλληλα, δήλωσε, ότι η συνεργασία του ΕΒΕΑ με το NED Club αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε αυτή την προσπάθεια.

«Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε από κοινού τα εργαλεία που θα βοηθήσουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις να απαντήσουν στις σύγχρονες προκλήσεις.

Στα χρόνια που έρχονται, η Ελλάδα καλείται να βαδίσει σταθερά στον δρόμο της ανάπτυξης, της οικονομικής και κοινωνικής ασφάλειας, της βιωσιμότητας. Η δυνατότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων να συμμετέχουν - και να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή την προσπάθεια - θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται.

Γι' αυτό και το ΕΒΕΑ συνεχίζει να υποστηρίζει το μετασχηματισμό τους, με ουσιαστικές δράσεις και χρήσιμα εργαλεία. Συνεχίζουμε να προβάλλουμε ένα σύγχρονο, βιώσιμο πρότυπο επιχειρηματικότητας το οποίο ενισχύει την εμπιστοσύνη απέναντι στις επιχειρήσεις και στην ελληνική οικονομία με μακροπρόθεσμα οφέλη για όλους» είπε καταλήγοντας στην ομιλία της η πρόεδρος.

Με τη σειρά της η πρόεδρος του NED Club Λήδα Κοντογιάννη σημείωσε ότι η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΒΕΑ με το NED Club για την προώθηση των αρχών, καλών πρακτικών και εργαλείων της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Επιπλέον τόνισε ότι: «Η επίτευξη χρηστής διακυβέρνησης είναι ζωτικής σημασίας και για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, διότι συμβάλλει στη δημιουργία του πλαισίου που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Η εταιρική διακυβέρνηση βοηθά τόσο την ίδια την οικογένεια όσο και την επιχείρηση της οικογένειας: Την οικογένεια για να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί τη σχέση της με την επιχείρηση και την επιχείρηση για να λειτουργήσει με βάση τα σωστά επιχειρηματικά πρότυπα».

Στη συνέχεια η κυρία Κοντογιάννη αναφέρθηκε ενδεικτικά σε τρεις περιοχές ενδιαφέροντος όπου η καλή διακυβέρνηση υποβοηθά την απρόσκοπτη λειτουργία της οικογενειακής επιχείρησης: τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την επίλυση συγκρούσεων και την διαφάνεια και λογοδοσία. Ειδικότερα επισήμανε ότι:

«Όταν οι πρακτικές διοίκησης και ελέγχου της επιχείρησης είναι διαφανείς τότε ενισχύεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της οικογένειας, των εργαζομένων, των επενδυτών και όσων άλλων τα συμφέροντα συνδέονται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό με την επιχείρηση (stakeholders) και διευκολύνεται η προσέλκυση κεφαλαίων τρίτων ή η σύναψη επιχειρηματικών συνεργασιών».

Ο Κώστας Καλλιντέρης, PwC Director στην τοποθέτησή του με θέμα «Διασφαλίζοντας τη διαδοχή: προτάσεις και εργαλεία», αναφέρθηκε σε νομικά και οικονομικά ζητήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων που ανακύπτουν σε περίπτωση διαδοχής. Την εκδήλωση συντόνισε ο Δημήτρης Βέργαδος, διευθυντής τομέα ΜΜΕ και Ενημέρωσης ΣΕΒ και μέλος του NED Club.

Πατήστε για να διαβάσετε τους Όρους χρήσης - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων